Magnetic Access XL vägbom med krypskydd 804-299-4472

När skjutgrind inte känns rätt eller snabba stängningstider är av största vikt, till exempel på ISPS områden, är Access XL med kompletterade krypskydd en smart lösning. Med en stängningstid på 6 sekunder minimeras öppningstiden och risken för otillåtet tillträde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *